Učitavamo.. Sad će...

FAQ

Pitanja vezana uz aplikaciju

Aplikacija eIznajmljivači Vam pomaže pri ispunjavanju svih poreznih obveza propisanih raznim propisima u nadležnosti Ministarstva financija, Porezne uprave po osnovi dohotka kojeg ostvarujete od iznajmljivanja turistima Vaših apartmana, vikendica, kuća za odmor soba, smještajnih jedinica u kampovima ili robinzonskom smještaju. Pomoću danih informacija, aplikacija automatski popunjava službene porezne obrasce i račune koje ćete izdati gostu. Aplikacija eIznajmljivači izračunava obvezu PDV-a i turističke članarine temeljem dostavljenih podataka. Nakon generiranja obrazaca možete i izravno poslati obrasce Poreznoj upravi putem portala ePorezna.
Iznajmljivačima apartmana, vikendica, kuća za odmor, soba, smještajnih jedinica u kampovima ili robinzonskom smještaju koji plaćaju paušalni porez na dohodak temeljem rješenja Porezne uprave, i to do najviše:
 • 10 soba, odnosno 20 kreveta, i/ili
 • 10 smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno za kampove i robinzonski smještaj.
Svaki korisnik može registrirati onoliko kreveta, odnosno smještajnih jedinica koliko je propisano za plaćanje paušalnog poreza, a to trenutno je:
 • 10 soba, odnosno 20 kreveta, i
 • 10 smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno za kampove, i
 • 10 smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno za robinzonski smještaj.
Ne. Za svako korisničko ime može se prijaviti samo jedna osoba i to prijavljuje se vlasnik smještajne jedinice koja se iznajmljuje, odnosno osoba na koju glasi rješenje nadležnog Gradskog ureda o pružanju usluga u domaćinstvu. Navedeno iz razloga što će se osobni podaci osobe koja je registrirana koristiti za automatsko generiranje obrazaca i računa.
Ukoliko ste Vi ishodili rješenje nadležnog Gradskog ureda o pružanju usluga u domaćinstvu, tada možete koristiti aplikaciju te ćete na mjesečnoj (ili u kojim je već vremenskim intervalima dogovoreno) ispostavljati agenciji račune za iznajmljivanje turistima.
Ukoliko Vi niste ishodili rješenje nadležnog Gradskog ureda o pružanju usluga u domaćinstvu, nego je to učinila agencija u svoje ime, tada ne možete koristiti aplikaciju, jer plaćate porez na dohodak po osnovi najma (kao dohodak od imovine ovisno o iznosu najma), a ne paušalni porez na dohodak prema broju kreveta/smještajnih jedinica.
Da.
Ne. Aplikacija je namijenjena samo fizičkim osobama koje plaćaju paušalni porez na dohodak.
Ne. Aplikacija je namijenjena samo fizičkim osobama koje plaćaju paušalni porez na dohodak i nisu u sustavu PDV-a.
Napomena: ukoliko ste zatražili i dobili od Porezne uprave PDV broj i obračunavate i plaćate PDV na proviziju (za usluge) stranih agencija, to ne znači da ste u sustavu PDV-a te u tom slučaju možete koristiti aplikaciju. Aplikaciju ne mogu koristiti one fizičke (ili pravne) osobe koje moraju obračunavati PDV na svoje usluge iznajmljivanja ako su registrirane u sustavu PDV-a, te plaćaju porez na dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno porez na dobit.
Po korisniku. Primjerice, ako iznajmljujete apartmane na Krku i u Dubrovniku pod svojim imenom, možete obje smještajne jedinice registrirati pod jednim korisničkim imenom (odnosno pod svojim imenom) i plaćate cijenu samo jednog paketa kojeg odaberete.
Paket, odnosno pretplata vrijedi 12 mjeseci od datuma uplate, odnosno u Vašem slučaju do 1.8.2021.
Sve dok ste registrirani na aplikaciji možete pristupiti svim svojim podacima, pregledavati kreirane obrasce i račune, ali sve u formatu „read only“ (tj. samo za čitanje) te ne možete unositi nove podatke ili mijenjati podatke. Podaci se čuvaju na aplikaciji 5 godina za paket FULL, odnosno godinu dana za ostale pakete.
Svi podaci se čuvaju na aplikaciji 5 godina za paket FULL, odnosno godinu dana za ostale pakete, računajući od isteka pretplate. Primjerice, korisnik uplati paket FULL 1.6.2021. za 12 mjeseci te kreira račune u razdoblju od 1.6.2021. do 1.6.2022. čuvat će se na aplikaciji do 1.6.2027. godine za paket FULL, odnosno do 1.6.2023. za ostale pakete.
Da.
Ukoliko ste račune izdali ručno, iz bloka računa ili na neki drugi način prije početka korištenja aplikacije, možete ih naknadno unijeti ručno u obrazac „Evidencija o prometu“ ili jednostavno kreirati novi račun (s tim da datum i broj računa promijenite tako da budu isti kao na prvotnom računu izdanom prije korištenja aplikacije).
Da. Na aplikaciji eIznajmljivači će se prvom računu koji ćete kreirati početkom svake godine (ili od početka korištenja aplikacije) automatski dodijeliti broj računa 1-2020 (odnosno redni broj i godina izdavanja) i svaki slijedeći kreirani račun će imati idući redni broj. Međutim, broj računa možete i kod kreiranja sami ručno izmijeniti.
Ne. Osobni podaci se na računima i obrascima preuzimaju automatski prema Vašim osobnim podacima unesenima pri registraciji. Ukoliko je u međuvremenu došlo do izmjene osobnih podataka ili ste unijeli krive podatke pri registraciji, podatke morate izmijeniti u dijelu aplikacije „osobni podaci“ te će se svi obrasci i računi nakon izmjena popunjavati s novim podacima. Upozoravamo da učestale izmjene osobnih podataka mogu ukazivati na zlouporabu te se korisniku može onemogućiti daljnje korištenje aplikacije.
Ne. Iznajmljivači koji su obveznici paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, obvezni su izdavati račun za svakog gosta, ali nisu obvezni te račune i fiskalizirati.
Ne nudimo porezne savjete. Aplikacija ne zamjenjuje ovlaštenog poreznog savjetnika. Ako vam je potrebna pomoć u objašnjenjima, eIznajmljivači nudi opće informacije. One vam pomažu pri općim pitanjima, ali ne i specifičnim poreznim pitanjima.
Aplikacija eIznajmljivači trenutačno ne podržava sve porezne slučajeve te nije namijenjena za:
 • pravne osobe, fizičke osobe koje su u sustavu PDV-a,
 • fizičke osobe koje ne plaćaju paušalni porez na dohodak, već dohodak po osnovi samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga,
 • fizičke osobe koje ne iznajmljuju stanove ili apartmane kratkoročno turistima, već dugoročno fizičkim osobama za stanovanje.
Da. Aplikacija se za sada može koristiti samo kao web portal, isključivo u on-line modu. Međutim, može joj se pristupiti i putem mobilnog telefona na adresi www.eiznajmljivaci.com
Možete u bilo kojem trenutku zatražiti prestanak korištenja aplikacije i brisanje svih Vaših podataka sa aplikacije slanjem zahtjeva za deregistraciju na naš e-mail info@ultimia.hr. Ako je zahtjev poslan prije kraja isteka pretplate, nije moguće dobiti povrat uplaćenih sredstava.
Propisano je da porezni obveznik-građanin, koji obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu tj. iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova na temelju rješenja o odobrenju nadležnog ureda kojim je odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, i po toj osnovi utvrđuje godišnji dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu, a u istom razdoblju od iste nekretnine ostvaruje dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa obveznik je plaćanja poreza po obje osnove.
Primjer:
Iznajmljivač ima rješenje nadležnog ureda za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje se odnosi na cijelu 2020.g. (kategorizaciju), te je upisan u registar poreznih obveznika po toj osnovi slijedom čega mu je izdano rješenje Porezne uprave o utvrđenom godišnjem dohotku i porezu na dohodak po toj osnovi.
Iznajmljivač, u razdoblju „izvan sezone“ iznajmljuje istu nekretninu/smještajnu jedinicu temeljem ugovora o najmu. Dohodak po osnovi najamnine je dužan prijaviti Poreznoj upravi kako bi se rješenjem utvrdila obveza plaćanja poreza na dohodak i po toj osnovi.
Primjerice, iznajmljivač iznajmljuje sobu cijelu godinu na slijedeći način:
 • u razdoblju od 1. siječnja do 30. svibnja 2020. sobu daje u najam fizičkoj osobi, temeljem sklopljenog ugovora o najmu
 • u razdoblju od 1. lipnja 2020. do 30. rujna 2020. iznajmljuje sobu turistima
 • u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2020 sobu daje u najam fizičkoj osobi, temeljem sklopljenog ugovora o najmu.
U navedenom primjeru je u 2020. iznajmljivač dužan plaćati godišnji paušalni porez na dohodak po osnovi iznajmljivanja i smještaja u turizmu te plaćati porez na dohodak ostvaren od najamnine.

Fizička osoba iz gornjeg primjera može koristiti aplikaciju eIznajmljivač za dohodak koji ostvari po osnovi iznajmljivanja sobe turistima.

DA! Nakon isteka paketa, i dalje ćete moći prijaviti se na aplikaciju, pregledavati sve izdane račune i sve kreirane obrasce (uključujući i obrazac TZ2), isprintati ih ili spremiti na svoje računalo. Jedino što nećete moći izdavati nove račune, niti prijavljivati novu proviziju niti kreirati nove uplatnice ni druge nove obrasce (npr. obrazac RPO ni obrazac PDV-P). Podaci se na aplikaciji čuvaju ovisno o uplaćenom paketu (godinu dana nakon isteka pretplate za pakete BASIC i PRO, odnosno 5 godina za paket FULL).\ 

Da, u opcionalno polje "Napomena" prilikom kreiranja računa možete dodati bilo koji tekst koji želite da piše na računu pod napomenom.

Najprije se morate registrirati na aplikaciju. U testnom razdoblju (prvih 7 dana od registracije) koristite paket PRO. Da bi kreirali punomoć morate:

 1. unutar aplikacije kliknuti na lijevom meniju "Pretplata"
 2. kliknuti na "Produži pretplatu"
 3. izabrati paket FULL, razdoblje i kliknuti "produži pretplatu"
 4. nakon toga na mail ćete zaprimiti uplatnicu za plaćanje pretplate
 5. nakon što pretplata bude evidentirana na našem računu, status će Vam biti nadograđen na paket FULL te ćemo Vam o istom obavijestiti putem e-maila
 6. ponovno se prijavite na aplikaciju, na lijevom meniju izaberite Dokumenti - Punomoć za ePoreznu
 7. kliknite "Pošalji na e-mail"
 8. nakon toga ćete na svoj e-mail dobiti daljnje upute. Možete punomoć predati putem ePorezne ili odnijeti u svoju Poreznu upravu.

Pitanja vezana uz porezne obveze za iznajmljivače

Nakon što je građanin-rezident (dalje u tekstu: iznajmljivač) ishodio Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (od Ureda državne uprave ili Gradskog ureda za gospodarstvo Grada Zagreba) potrebno je uputiti se s kopijom Rješenja u nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku od 8 dana od dana izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti radi upisa u registar poreznih obveznika. Uz kopiju Rješenja potrebno je popuniti i dostaviti Prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO).
Korisnik aplikacije eIznajmljivači može na aplikaciji zatražiti automatsko kreiranje obrasca RPO nakon registracije i unošenja i spremanja osobnih podataka. Obrazac potom iznajmljivač može isprintati i odnijeti u Poreznu upravu, ili može zatražiti na aplikaciji automatsko kreiranje punomoći i odnijeti u Poreznu upravu potpisanu punomoć te ćemo mi (nakon potvrđivanja punomoći od strane Porezne uprave) slati sve obrasce u ime korisnika Poreznoj upravi putem ePorezne. Potvrdu o slanju obrazaca dostavljat ćemo korisniku na e-mail.
Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Obveznik kojemu se godišnji porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu je iznajmljivač po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova i/ili kamp-odmorišta te smještajnih jedinica u objektima za robinzonski smještaj ako su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti:
 • da iznajmljivač nije po osnovi iznajmljivanja obveznik PDV-a prema Zakonu o PDV-u
 • da iznajmljivač ima odobrenje nadležnog ureda za pružanje usluga građana u domaćinstvu u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost
 • da iznajmljivač po toj osnovi ne utvrđuje dohodak od samostane djelatnosti kao razliku između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga
 • da iznajmljivač iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta, i/ili da organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno i/ili da organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj najviše do 10 smještajnih jedinica odnosno do 30 gostiju istodobno.
Iznajmljivač koji ne ostvaruje sve propisane uvjete, a ostvaruje dohodak od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova, tada dohodak i porez na dohodak utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti, odnosno mora voditi poslovne knjige.
Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem koje donosi nadležna ispostava Porezne uprave prema prebivalištu poreznog obveznika. Rješenjem utvrđeni godišnji paušalni porez na dohodak i prirez je konačan porez pa po toj osnovi se ne može podnijeti godišnja porezna prijava.
Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu i/ili objektu za robinzonski smještaj, i visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici. Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Visina paušalnog poreza ne može iznositi manje od 150,00 kn, a niti više od 1.500,00 kn. Ukoliko predstavničko tijelo ne donese odluku o visini paušalnog poreza (po krevetu / smještajnoj jedinci u kampu / smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam) visina paušalnog poreza određuje se u iznosu od 750,00 kn.
Godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja turistima = broj kreveta/smještajnih jedinica x paušalni porez
Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak uvećava se za prirez porezu na dohodak
Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez poreza na dohodak plaća se tromjesečno odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje ako primjerice porezni obveznik počne iznajmljivati apartmane u tijeku godine.
Korisnik aplikacije eIznajmljivači može na aplikaciji zatražiti automatsko kreiranje uplatnog računa za plaćanje paušalnog poreza te će dobivati podsjetnik pri kraju svakog tromjesečja o obvezi plaćanja paušalnog poreza.
Kada nadležni ured tijekom godine donosi rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu ili rješenje o prestanku odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se razmjerno broju tromjesečja u kojima je iznajmljivač imao Rješenje o odobrenju.
Ukoliko iznajmljivač tijekom godine promjeni broj kreveta ili broj smještenih jedinica u kampu (povećanje i smanjenje kapaciteta temeljem izdanih rješenja nadležnih ureda), Porezna uprava će s 1. siječnjem sljedeće godine ukinuti postojeće rješenje i donijeti novo.
Porezni obveznik u oba je slučaja dužan o promijeni izvijestiti Poreznu upravu na obrascu RPO u roku 8 dana od datuma promjene.
Korisnik aplikacije eIznajmljivači može na aplikaciji zatražiti automatsko kreiranje obrasca RPO nakon unošenja i spremanja izmjene osobnih podataka. Obrazac potom iznajmljivač može isprintati i odnijeti u Poreznu upravu, ili ukoliko je predao punomoć, mi ćemo obrazac RPO u ime korisnika Poreznoj upravi dostaviti putem ePorezne. Potvrdu o slanju obrasca dostavljat ćemo korisniku na e-mail.
Iznajmljivač kojem je utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak ostvaren od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova dužan je izdavati račune za obavljene usluge.
Račun mora obvezno sadržavati slijedeće elemente:
 • broj i nadnevak izdavanja
 • ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.)
 • ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena
 • količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga
 • ukupni iznos naknade
 • napomena: oslobođeno PDV-a prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

Obveznici godišnjeg paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i od organiziranja kampova ne moraju fiskalizirati račune što ih ispostavljaju za obavljene usluge.
Račun se obavezno mora predati gostu ili mu ga poslati na e-mail.
Korisnik aplikacije eIznajmljivači može na aplikaciji pokrenuti automatsko kreiranje računa prema spremljenom predlošku i unaprijed popunjenim osobnim podacima korisnika, te mora samo unijeti iznos, izabrati opis usluge i unijeti ime gosta za kojeg se račun izdaje. Nakon kreiranja, račun može odmah isprintati i dati gostu, spremiti na računalo ili poslati direktno gostu na njegov e-mail.
Iznajmljivač je dužan voditi Evidenciju o prometu (Obrazac EP) u koju se upisuje ukupni iznos iskazan na izdanim računima. U Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentiraju se svi izdani računi bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.
Korisniku aplikacije eIznajmljivači koji putem aplikacije kreira i izdaje računa, Obrazac EP će se voditi i kreirati automatski temeljem izdanih računa. Obrazac će korisniku biti dostupan u bilo koje vrijeme.
Prema odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama iznajmljivač je obveznik plaćanja članarine turističkim zajednicama.
Korisniku aplikacije eIznajmljivači će se Obrazac TZ kreirati automatski prema spremljenim podacima. Obrazac će korisniku biti dostupan u bilo koje vrijeme. Obrazac TZ iznajmljivač može isprintati i odnijeti u Poreznu upravu u propisanom roku, ili ukoliko je predao punomoć, mi ćemo obrazac u ime korisnika Poreznoj upravi dostaviti putem ePorezne. Potvrdu o slanju obrasca dostavljat ćemo korisniku na e-mail. Korisnik može u bilo koje vrijeme zatražiti kreiranje uplatnice za uplatu turističke članarine. Korisnik će e-mailom dobivati podsjetnik o roku uplate i roku podnošenja obrasca (ako će obrazac dostavljati sam Poreznoj upravi).
Od 1.1.2020. godine paušalni porez na dohodak i prirez po osnovi iznajmljivanja turistima plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi. Slijedom navedenog, uplatni računi su računi lokalne jedinice gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi.
Korisnik aplikacije eIznajmljivači može u bilo koje vrijeme zatražiti kreiranje uplatnice za uplatu paušalnog poreza na dohodak. Korisnik će e-mailom dobivati podsjetnik o roku uplate.
Ukoliko iznajmljivač želi surađivati sa poreznim obveznicima iz EU (putničke agencije, platforme za oglašavanje i sl., primjerice Booking ili Airbnb) 15 dana prije početka primanja usluge (odnosno oglašavanja na platformama) dužan je zatražiti PDV identifikacijski broj. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Porezni obveznik iz EU na obavljenu uslugu neće obračunati PDV već to mora učiniti iznajmljivač. Ukoliko iznajmljivač posluje isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja (izvan EU) nije u obvezi zatražiti PDV identifikacijski broj, ali na obavljenu uslugu mora obračunati i platiti hrvatski PDV.

Dodjela PDV identifikacijskog broja nije isto što i upis u registar obveznika PDV-a te se samom dodjelom PDV identifikacijskog broja iznajmljivač ne upisuje u registar obveznika PDV-a. Iznajmljivači koji surađuju s poreznim obveznicima iz EU obrazac PDV i obrazac PDV-S predaju elektroničkim putem pa je potrebno imati ili elektroničku osobnu iskaznicu ili od FINA-e zatražiti digitalni certifikat ili dati punomoć drugoj osobi za slanje obrazaca. Iznajmljivači koji surađuju isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja obrazac PDV mogu podnijeti u papirnatom obliku.

Na primljenu uslugu potrebno je obračunati hrvatski PDV po stopi od 25%. Obrazac PDV i Obrazac PDV-S treba podnijeti samo za obračunska razdoblja u kojoj je usluga primljena.Obrasci s nulom se ne podnose.

Rok za podnošenje obrazaca je do 20. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dok je obveza plaćanja PDV-a do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec (npr. do kraja veljače za siječanj).

Primanje usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije Primanje usluga od poreznih obveznika iz trećih zemalja
Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu
Obveza PDV identifikacijskog broja Nema obveze PDV identifikacijskog broja
Predati PDV obrasce
Ne predaje se PDV-S
Predati PDV i PDV-S obrasce


Korisniku aplikacije eIznajmljivači će se Obrasci PDV i PDV-S kreirati automatski prema spremljenim podacima i podacima o iznosu provizije koju mora prijaviti na aplikaciji najkasnije do 10. dana u mjesecu za račun primljen za uslugu provizije iz prošlog mjeseca (primjerice račun za korištenje portala Booking koji korisnik primi od Bookinga početkom kolovoza za sve rezervacije iz srpnja, mora prijaviti do 10. kolovoza). Nakon unosa provizije, obrasce iznajmljivač može isprintati i dostaviti Poreznoj upravi u propisanom roku, ili ukoliko je predao punomoć, mi ćemo obrasce u ime korisnika Poreznoj upravi dostaviti putem ePorezne. Potvrdu o slanju obrasca dostavljat ćemo korisniku na e-mail.

Korisnik može u bilo koje vrijeme zatražiti kreiranje uplatnice za uplatu PDV-a prema podacima iz obrasca. Korisnik će e-mailom dobivati podsjetnik o roku uplate i roku podnošenja obrasca (ako će obrazac dostavljati sam Poreznoj upravi).

Pitanja vezana uz zaštitu podataka

Sigurnost Vaših podataka je od izuzetne važnosti. Aplikacija eIznajmljivači prenosi sve podatke u šifriranom obliku – bilo da se šalju na svoje vlastite poslužitelje ili u Poreznu upravu. Aplikacija eIznajmljivači prenosi samo korisničke podatke Poreznoj ispostavi isključivo ako nam je to korisnik dopustio.

Postavi upit ako nisi pronašao odgovorili postavite upit putem chata - Facebook messengera